Nieuws

Visie Passantenstructuur Bûtenfjildrûte

De toekomstige gebruikers van de Bûtenfjildrûte zullen overwegend huurders van fluisterboten en -sloepen zijn. De nieuwe vaarroute maakt straks langere vaartochten mogelijk dan voorheen. Om de recreant langs de route goed te kunnen bedienen, pleiten we in de Visie Passantenstructuur voor een netwerk van ‘skûltsjes’. Een serie overdekte rustplaatsen op een vaarafstand van een half uur tot drie kwartier van elkaar.

Daar vindt de recreant eenvoudige aanlegplekken, met een soort ‘overdekte stamtafel’ om te picknicken, informatie vergaren of schuilen voor een regenbui. Het maakt de route overzichtelijker, het zorgt bij minder ervaren recreanten voor meer zelfvertrouwen en het nodigt uit om langere tochten te plannen.

Ook voor terreinbeheerders en -eigenaren heeft een netwerk van skûltsjes een positieve uitwerking. Recreanten zullen, zodra ze weten dat er onderweg skûltsjes zijn te vinden, minder snel de neiging hebben om oevers te beschadigen of onbewust het gewas van een boer vertrappen. Ze zullen minder snel op ongewenste plekken de kwetsbare natuur induiken.

De Visie Passantenstructuur zit in de afrondingsfase en zal, na goedkeuring door de deelnemende verenigingen van Dorpsbelangen, worden voorgelegd aan Provincie, Wetterskip Fryslân, Fryske Gea, Staatsbosbeheer, gemeente Tytsjerksteradiel, gemeente Dantumadiel, Gebiedscommissie Bûtefjild en LTO-Noord.

Nieuws

Marketingplan 2016

Gemeente Dantumadiel en Tytsjerksteradiel en het Friese Merenproject hebben samen met ons een eerste stap gezet naar een marketingplan. Daarmee is de zoektocht naar toekomstige gebruikers van de Bûtenfjildrûte begonnen.

Deze en komende maand nemen we met recreatie-ondernemers de stand van zaken door van de aanleg, de sterke punten en de verbeterpunten van de route.

Tussen november en januari volgt een marktonderzoek. In de maanden daarna wordt samen met het recreatieve bedrijfsleven een aanpak ontwikkeld voor het promoten en werven van recreanten in het seizoen 2017.

De marketing van de Bûtenfjildrûte sluiten aan bij de activiteiten van Elizabeth Pilat, de coördinator van Stichting Regio Marketing Toerisme. De SRMT is een bundeling van toeristische ondernemersgroepen, samenwerkingsverbanden en initiatieven uit Noordoost Fryslân.