Nieuws

Marketingplan 2016

Gemeente Dantumadiel en Tytsjerksteradiel en het Friese Merenproject hebben samen met ons een eerste stap gezet naar een marketingplan. Daarmee is de zoektocht naar toekomstige gebruikers van de Bûtenfjildrûte begonnen.

Deze en komende maand nemen we met recreatie-ondernemers de stand van zaken door van de aanleg, de sterke punten en de verbeterpunten van de route.

Tussen november en januari volgt een marktonderzoek. In de maanden daarna wordt samen met het recreatieve bedrijfsleven een aanpak ontwikkeld voor het promoten en werven van recreanten in het seizoen 2017.

De marketing van de Bûtenfjildrûte sluiten aan bij de activiteiten van Elizabeth Pilat, de coördinator van Stichting Regio Marketing Toerisme. De SRMT is een bundeling van toeristische ondernemersgroepen, samenwerkingsverbanden en initiatieven uit Noordoost Fryslân.