Nieuws

Opening Bûtenfjildroute in juni 2017

Het Bûtenfjild telt in juni 2017 twee officiële gebeurtenissen.

Op 9 juni levert de Gebiedscommissie Bûtenfjild feestelijk het eindresultaat op van haar omvangrijke inspanningen de afgelopen jaren. Het is tegelijk de officiële afsluiting van de werkzaamheden van de commissie.

Op 14 juni is de oplevering en officiële opening van de Bûtenfjildroute. De feestelijkheden zijn toegespitst op het tot stand komen van de vaarroute tussen Ryptsjerk en De Westereen.

Op 17 en 18 juni wordt voor de inwoners van de omliggende dorpen een beleefweekend georganiseerd rondom de Bûtenfjildroute. Nadere details volgen.