Nieuws

Schouwscharrelen in Bûtenfjild

Afgelopen zomer voer oud-burgemeester van Dantumadiel Sicko Heldoorn met een kleine schouw door onze regio. Hij schreef er een prachtig inspirerend verslag over voor het tijdschrift ‘Zeilen’. Zie de link voor de bijlage!

2018-03-01 Schouwscharrelen in ongerept Friesland – Artikel Zeilen


(foto uit artikel)

Nieuws

Faunaduiker voor otters

Jarenlang is de Easterdyk tussen Gytsjerk en Zwartewegsend een ‘dodenweg’ geweest voor otters. Het Fryske Gea is op 21 november 2016 gestart met de aanleg van een ondergrondse faunapassage. Otters, en ook andere dieren, kunnen straks veilig de asfaltbarrière passeren tussen Koaiboutfeart /De Ryd en De Bouwepet en zo de natuurgebieden van het Bûtenfjild in zwemmen.

overstekende-otter

Geen categorie

Enthousiaste ondernemers ontwikkelen promotieplan

De promotie van Wetterwâlden en de Bûtenfjildroute wordt opgepakt door de recreatie-ondernemers in het gebied zelf. In de promotie krijgt ‘het verhaal van It Bûtenfjild’ een belangrijke rol. Verteller Douwe Kootstra heeft de basisverhalen geleverd. De ondernemers vertalen zijn verhalen naar routes en bezienswaardigheden in hun omgeving.

De ondernemers worden gefaciliteerd en ondersteund door de Stichting RMT Regiomarketing en Toerisme en door Wetterwâlden.

Het promotieplan voor 2017 telt drie onderdelen:

  • Inspiratiekaart, met bezienswaardigheden, routes, voorzieningen en (bedrijfs)faciliteiten onderweg.
  • Een app van IZI-travel (gratis voor recreanten), waarop in eerste instantie minimaal een wandelroute, een fietsroute en een vaarroute staan beschreven.
  • Een beeldbank met professionele foto’s uit het gebied, waarvan ondernemers, overheid en andere organisaties gratis gebruik kunnen maken. Eenheid en kwaliteit van foto-materiaal versterkt de uitstraling.

De bijeenkomsten van de ondernemers vinden steeds bij een ander recreatiebedrijf plaats. De eerste keer was dit ‘De Vertakking’ in Ryptsjerk, de tweede keer was de groep te gast bij kaasboerderij/camping Johanna Hoeve, ook in Ryptsjerk. De volgende keer is camping De Zilveren Maan in De Westereen aan de beurt. Zo maken de ondernemers met elkaar kennis en leren ze andere bedrijven langs de route beter kennen.

bij-johannahoeve

boven: Werkgroep aan de slag in de recreatieruimte van de camping Johanna Hoeve

onder: Johnny van Eijden geeft een rondleiding door de kaasmakerij

bij-johannahoeve-2

Geen categorie

Nieuwe toekomst voor “De Omleiding”

Jan Bruinsma en Annemarije Morssink verbouwen “De Omleiding” aan het Bûtefjild in Feanwâlden tot een uitnodigende recreatieboerderij. Zodra de benedenverdieping klaar is en de terrassen voltooid, kunnen ze in 2017 hun eerste gasten ontvangen. Jan en Annemarije richten De Omleiding in eerste aanzet in als locatie familie-evenementen, trainingen, teambuilding, outdoor-evenementen, vergaderingen en bijeenkomsten. Annemarije, eigenaar van ‘Olijf & Zo’, heeft haar catering-activiteiten al verplaatst van Earnewâld naar “De Omleiding”.

jan-en-annemarije

Aan de buitenkant van de bekende locatie zijn de eerste resultaten van de verbouwing zichtbaar: De rieten kap is gerenoveerd en deels vervangen. Er ligt een verhard parkeerterrein. In de achtergevel is een nieuwe ingangspartij gemaakt. Dit zorgt straks voor een attractieve uitstraling richting vaargasten op de nieuwe Bûtenfjildroute (mei 2017).

omleiding

Nieuws

3D-model innovatieve e-sloep Wetterwâlden op Boot Holland

‘Bedenk een duurzaam alternatief voor de traditionele fluisterboot. Een fluisterboot is namelijk meer dan een roeiboot met 2 banken’, is de oorspronkelijke praktijkopdracht aan Centrum Duurzaam volgens Oege Hiddema van Stichting Wetterwalden Bûtenfjild. Donderdag 21 januari 2016 presenteerden studenten jacht- en scheepsbouw Maritieme Techniek Sneek het nieuwe concept dat geschikt is voor gebruik in ondiep water, zowel recreatief als bedrijfsmatig. In 2017 wil Stichting Wetterwâlden Bûtenfjild het nieuwe concept inzetten op de nieuwe elektrische vaarroute dat nieuwe doelgroepen trekt, ook buiten het hoogseizoen. Op Boot Holland laten de studenten een 3D-model zien om te peilen of er interesse is voor het innovatieve concept.

vlnr: Sybren Ytsma en Oege Hiddema (Wetterwâlden), Kevin Lageveen, Jan Ytsma, Jurjen Mous en Hjalmar Zwaga (studenten Maritieme Techniek)

Klik hier voor een foto impressie

Functioneel comfort
‘De rechthoekige basisvorm biedt nieuwe mogelijkheden voor recreatief gebruik’, stelt student Kevin Lageveen. Door functioneel comfort, zoals draaistoelen, ligbanken, een koelvoorziening, ruimte voor een picknicktafel of speelruimte en inklapbare bescherming tegen zon en regen is dit type vaartuig ook geschikt voor gezinnen met jonge kinderen. Het maakt de boot bovendien inzetbaar voor de groeiende groep oudere recreanten die buiten het hoogseizoen het water op wil.

Stabiel alternatief
De rechte vormen en de breedte van de boot zorgen voor een grote stabiliteit. Dit is een eigenschap die het comfort, de bestuurbaarheid en de gebruiksmogelijkheden van dit vaartuig onderscheidt van een traditionele fluisterboot die vaak smal en wankel is. ‘We hebben gekozen voor aandrijving met een as-loze schroef. Deze aandrijving voorkomt onnodig energieverlies door waterplanten, takken of andere vaste materialen in laagwatergebieden’, zo licht student Hjalmar Zwaga toe.

Nieuwe markten, van landschapsbeheer tot zorg
Het nieuw ontwikkelde vaartuig is bedoeld om het ‘gat’ te vullen tussen de eenvoudige en goedkoop inzetbare fluisterboot en de luxere, dus duurdere elektrische sloepen.

Wetterwâlden klasse
Door de rechthoekige basisvorm is de ‘Wetterwâlden klasse’ daarnaast geschikt gemaakt voor inbouw van een telescopisch hefplatform. Dit maakt het mogelijk om machines en materiaal voor landschapsbeheer te laden. Maar hetzelfde platform is ook geschikt om op een verantwoorde manier rolstoelgebruikers en kinderwagens aan boord te brengen.

Nieuws

Visie Passantenstructuur Bûtenfjildrûte

De toekomstige gebruikers van de Bûtenfjildrûte zullen overwegend huurders van fluisterboten en -sloepen zijn. De nieuwe vaarroute maakt straks langere vaartochten mogelijk dan voorheen. Om de recreant langs de route goed te kunnen bedienen, pleiten we in de Visie Passantenstructuur voor een netwerk van ‘skûltsjes’. Een serie overdekte rustplaatsen op een vaarafstand van een half uur tot drie kwartier van elkaar.

Daar vindt de recreant eenvoudige aanlegplekken, met een soort ‘overdekte stamtafel’ om te picknicken, informatie vergaren of schuilen voor een regenbui. Het maakt de route overzichtelijker, het zorgt bij minder ervaren recreanten voor meer zelfvertrouwen en het nodigt uit om langere tochten te plannen.

Ook voor terreinbeheerders en -eigenaren heeft een netwerk van skûltsjes een positieve uitwerking. Recreanten zullen, zodra ze weten dat er onderweg skûltsjes zijn te vinden, minder snel de neiging hebben om oevers te beschadigen of onbewust het gewas van een boer vertrappen. Ze zullen minder snel op ongewenste plekken de kwetsbare natuur induiken.

De Visie Passantenstructuur zit in de afrondingsfase en zal, na goedkeuring door de deelnemende verenigingen van Dorpsbelangen, worden voorgelegd aan Provincie, Wetterskip Fryslân, Fryske Gea, Staatsbosbeheer, gemeente Tytsjerksteradiel, gemeente Dantumadiel, Gebiedscommissie Bûtefjild en LTO-Noord.

Nieuws

Marketingplan 2016

Gemeente Dantumadiel en Tytsjerksteradiel en het Friese Merenproject hebben samen met ons een eerste stap gezet naar een marketingplan. Daarmee is de zoektocht naar toekomstige gebruikers van de Bûtenfjildrûte begonnen.

Deze en komende maand nemen we met recreatie-ondernemers de stand van zaken door van de aanleg, de sterke punten en de verbeterpunten van de route.

Tussen november en januari volgt een marktonderzoek. In de maanden daarna wordt samen met het recreatieve bedrijfsleven een aanpak ontwikkeld voor het promoten en werven van recreanten in het seizoen 2017.

De marketing van de Bûtenfjildrûte sluiten aan bij de activiteiten van Elizabeth Pilat, de coördinator van Stichting Regio Marketing Toerisme. De SRMT is een bundeling van toeristische ondernemersgroepen, samenwerkingsverbanden en initiatieven uit Noordoost Fryslân.