Logboeken

Stichting Wetterwâlden Bûtenfjild nodigt minimaal 2 keer per jaar de dorpsbelangverenigingen uit de regio uit, om met elkaar in gesprek te gaan over huidige en toekomstige ontwikkelingen. Voorafgaand aan deze dorpenbijeenkomsten deelt de voorzitter van de Stichting de stand van zaken van de verschillende projecten met de dorpen. Deze stand van zaken wordt beschreven in de zogenoemde logboeken. De logboeken zijn openbaar. U kunt ze hieronder nalezen:

In het najaar/winter van 2019 is geen vergadering meer gehouden. En i.v.m. de coronacrisis is ook in 2020 geen dorpenbijeenkomst georganiseerd. In plaats van logboeken, kunt u bij Nieuws de nieuwsbrieven lezen die zijn geschreven door projectleider Wetterwâlden, Laura Been.

Logboek januari 2019 tm maart 2019

Logboek juni 2018 tm december 2018

Logboek januari 2018 tm juni 2018

Logboek maart 2017 tm december 2017

Logboek november 2016 tm februari 2017

Logboek mei 2016 tm oktober 2016

Logboek februari 2016 tm mei 2016

Logboek oktober 2015 tot februari 2016