Nieuws

Gytsjerk nu ook vertegenwoordigd in dorpenoverleg

Ook de Dorpsbelangvereniging van Gytsjerk is sinds kort vertegenwoordigd in het Wetterwâlden Dorpenoverleg. Een welkome en logische uitbreiding van de onderlinge contacten in de dorpen die aan het Bûtenfjild zijn gelegen. Stichting Wetterwâlden organiseert minimaal 2 dorpenbijeenkomsten per jaar. De diverse ontwikkelingen in de dorpen en nieuwe “tûk ferbine” ideeën staan daarbij centraal.

Nieuws

€ 35.000 voor Lân fan Harm en Okje

In het projectplan ‘Toeristische ontwikkeling en ontsluiting Wetterwâlden –
Bûtenfjild’ staan de kosten beschreven die nodig zijn om de Bûtenfjildroute verder aan te kleden en door te ontwikkelen. Het gaat onder andere om: automatiseren van de sluis bij De Westereen, bewegwijzering, passantenstructuur (ook met fiets- en voetpaden), brugduiker Munein (gerealiseerd), wateraansluiting Hurdegaryp, aanlegplaatsen, vaar-ontsluiting van Oer de Wiel en onderzoeken van verbinding met het Eeltsjemar.

Voor één onderdeel, het plan Tuskenbrêgen bij Oer de Wiel, is op 3 december co-financiering toegezegd van € 35.000 door Provinsje Fryslân op een investering van
€ 89.000,-.

Deze toekenning is het resultaat van een pitch, een soort presentatiewedstrijd tussen meerdere projecten. Wetterwâlden heeft deze pitch in september gevoerd onder de naam “It Lân fan Harm & Okje”. Het omvat de bouw van het eerste skûltsje van Nynke Rixt Jukema, een looppassage onder de brug door, aanlegplekken en aansluiting op het wandelnetwerk naar Feanwâlden.

 

Nieuws

Digitale wegwijzer voor Wetterwâlden

De eerste fiets-, wandel- en vaarverbindingen van Wetterwâlden staan in een app van IZI Travel. De routes zijn samen met de recreatie-ondernemers opgezet aan de hand van historische streekverhalen.

De gebruiker wordt onderweg gewezen op horeca-gelegenheden, bezienswaardigheden, de natuur en cultuurhistorie. Het gebruik van de app is gratis.

appDe informatie in de app en het aantal routes wordt nog dit toeristenseizoen verder uitgebreid

De app van IZI Travel is hier te downloaden. Met de zoekterm Bûtenfjild zijn de routes terug te vinden.

Nieuws

Studenten Friese Poort ontwerpen ‘skûltsjes’

Vijftien groepjes bouwkunde studenten van de Friese Poort (Drachten, Sneek en Leeuwarden) hebben in september bedacht hoe ze een ‘skûltsje’, een overdekte rustplek, zouden willen bouwen aan de Bûtenfjildroute.

De afgelopen tien weken hebben ze zestien ideeën voor zo’n ‘skûltsje’ verder uitgewerkt. Eind november zijn de ideeën gepresenteerd voor een jury, waarin ook Wetterwâlden zitting had. Het leidde tot verrassende creatieve resultaten, waaruit blijkt dat jonge mensen wel degelijk interesse hebben in natuurrecreatie.

picknickplekkenDe studenten maken graag gebruik van materialen uit het eigen gebied. Ze integreren het begrip ‘duurzaamheid’ moeiteloos met hun ontwerpen. Kijk voor een inpressie op http://www.centrumduurzaamfriesland.nl/nieuws/bouwstudenten-roc-friese-poort-pitchen-definitief-ontwerp-skultsje/.

Voor een juist begrip: de ontwerpen worden niet in het echt gebouwd. Ze kunnen wel worden gezien als inspirerende vingeroefeningen om in Wetterwâlden tot dergelijke voorzieningen te komen.

Nieuws

Wandelen Sippenfennen tijdelijk niet mogelijk

De Dijkstra-Draai, die het Fryske Gea in staat stelt om van het Koekoekspaad naar de Sippenfennen over te steken, is tijdelijk buiten gebruik wegens baggerwerkzaamheden voor de Bûtenfjildroute. Ter plekke was de doorgang te smal om de baggerpramen door te laten.

dijkstra-draaiHet nieuwe pontje dat Fryske Gea onlangs heeft aangelegd voor wandelaars, is ook uit de vaart vanwege het baggeren.

pontjeDat niet iedereen zich hierdoor uit het veld laat slaan, blijkt uit de geslaagde poging van twee wandelaars die – met vallen en opstaan –  toch aan de overkant wisten te komen.

Nieuws

Opening Bûtenfjildroute in juni 2017

Het Bûtenfjild telt in juni 2017 twee officiële gebeurtenissen.

Op 9 juni levert de Gebiedscommissie Bûtenfjild feestelijk het eindresultaat op van haar omvangrijke inspanningen de afgelopen jaren. Het is tegelijk de officiële afsluiting van de werkzaamheden van de commissie.

Op 14 juni is de oplevering en officiële opening van de Bûtenfjildroute. De feestelijkheden zijn toegespitst op het tot stand komen van de vaarroute tussen Ryptsjerk en De Westereen.

Op 17 en 18 juni wordt voor de inwoners van de omliggende dorpen een beleefweekend georganiseerd rondom de Bûtenfjildroute. Nadere details volgen.