Geen categorie

Bouw sluis in volle gang

Wie regelmatig van Mûnein naar Feanwâlden fietst via het Koekoekspaad, ziet al enkele maanden de bouw van een sluis en brug ter hoogte van de Mûzeryd vorderen. De bouwplaats is voorzien van rijplaten. Dus met enige moeite is passeren nog steeds mogelijk.

fietsers-koekoekspadHierboven de situatie van zomer 2016, onder de werkzaamheden op dezelfde plek.
werkzaamheden-koekoekspadIets verderop , tussen Ottema Wiersma en de Sippen-finnen,wordt druk gebaggerd (foto onder).

Geen categorie

Nieuw wandelpad rondom Swarte Broek

De Gebiedscommissie Bûtenfjild is de komende maanden bezig met de afronding van haar activiteiten. Een opvallend en aantrekkelijk onderdeel daarvan is een nieuw wandelpad rondom Swartebroek. Het pad loopt straks van Oer de Wiel (waar al weer enkele jaren het ‘heechhout’ ligt) in noordelijke richting rondom Swartebroek en eindigt bij de steiger (links in beeld) en de trailerhelling langs de Ottemawei.

Nieuws

Studenten Friese Poort ontwerpen ‘skûltsjes’

Vijftien groepjes bouwkunde studenten van de Friese Poort (Drachten, Sneek en Leeuwarden) hebben in september bedacht hoe ze een ‘skûltsje’, een overdekte rustplek, zouden willen bouwen aan de Bûtenfjildroute.

De afgelopen tien weken hebben ze zestien ideeën voor zo’n ‘skûltsje’ verder uitgewerkt. Eind november zijn de ideeën gepresenteerd voor een jury, waarin ook Wetterwâlden zitting had. Het leidde tot verrassende creatieve resultaten, waaruit blijkt dat jonge mensen wel degelijk interesse hebben in natuurrecreatie.

picknickplekkenDe studenten maken graag gebruik van materialen uit het eigen gebied. Ze integreren het begrip ‘duurzaamheid’ moeiteloos met hun ontwerpen. Kijk voor een inpressie op http://www.centrumduurzaamfriesland.nl/nieuws/bouwstudenten-roc-friese-poort-pitchen-definitief-ontwerp-skultsje/.

Voor een juist begrip: de ontwerpen worden niet in het echt gebouwd. Ze kunnen wel worden gezien als inspirerende vingeroefeningen om in Wetterwâlden tot dergelijke voorzieningen te komen.

Nieuws

Wandelen Sippenfennen tijdelijk niet mogelijk

De Dijkstra-Draai, die het Fryske Gea in staat stelt om van het Koekoekspaad naar de Sippenfennen over te steken, is tijdelijk buiten gebruik wegens baggerwerkzaamheden voor de Bûtenfjildroute. Ter plekke was de doorgang te smal om de baggerpramen door te laten.

dijkstra-draaiHet nieuwe pontje dat Fryske Gea onlangs heeft aangelegd voor wandelaars, is ook uit de vaart vanwege het baggeren.

pontjeDat niet iedereen zich hierdoor uit het veld laat slaan, blijkt uit de geslaagde poging van twee wandelaars die – met vallen en opstaan –  toch aan de overkant wisten te komen.