Nieuws

Opening Bûtenfjildroute in juni 2017

Het Bûtenfjild telt in juni 2017 twee officiële gebeurtenissen.

Op 9 juni levert de Gebiedscommissie Bûtenfjild feestelijk het eindresultaat op van haar omvangrijke inspanningen de afgelopen jaren. Het is tegelijk de officiële afsluiting van de werkzaamheden van de commissie.

Op 14 juni is de oplevering en officiële opening van de Bûtenfjildroute. De feestelijkheden zijn toegespitst op het tot stand komen van de vaarroute tussen Ryptsjerk en De Westereen.

Op 17 en 18 juni wordt voor de inwoners van de omliggende dorpen een beleefweekend georganiseerd rondom de Bûtenfjildroute. Nadere details volgen.

Nieuws

Haven Ryptsjerk in grote lijnen gereed

Terwijl het werk aan de verhoogde duikerbrug in de Westerdyk vordert, is binnen het dorp inmiddels ook het een en ander aangepakt. De kaden langs de vaart zijn grotendeels vernieuwd. Ten oosten van de ijsbaan ligt de nieuwe haven. De haven telt drie passantenplaatsen, maar biedt vooral ruimte aan Ryptsjerkers die pal aan de vaart wonen en hun boot vanwege beperkte doorvaartbreedte niet meer bij hun woonhuis kunnen aanleggen.

ryptsjerk-nov-2016-1

In het midden is de nieuwe haven zichtbaar; links de Ryptsjerksterfeart, gezien in de richting van de Grote Wielen.

ryptsjerk-nov-2016-2

De sfeervolle, van nieuwe beschoeiing voorziene Ryptsjerksterfeart; rechts van het midden de haven en daarachter de ijsbaan.

Nieuws

Faunaduiker voor otters

Jarenlang is de Easterdyk tussen Gytsjerk en Zwartewegsend een ‘dodenweg’ geweest voor otters. Het Fryske Gea is op 21 november 2016 gestart met de aanleg van een ondergrondse faunapassage. Otters, en ook andere dieren, kunnen straks veilig de asfaltbarrière passeren tussen Koaiboutfeart /De Ryd en De Bouwepet en zo de natuurgebieden van het Bûtenfjild in zwemmen.

overstekende-otter

Geen categorie

Enthousiaste ondernemers ontwikkelen promotieplan

De promotie van Wetterwâlden en de Bûtenfjildroute wordt opgepakt door de recreatie-ondernemers in het gebied zelf. In de promotie krijgt ‘het verhaal van It Bûtenfjild’ een belangrijke rol. Verteller Douwe Kootstra heeft de basisverhalen geleverd. De ondernemers vertalen zijn verhalen naar routes en bezienswaardigheden in hun omgeving.

De ondernemers worden gefaciliteerd en ondersteund door de Stichting RMT Regiomarketing en Toerisme en door Wetterwâlden.

Het promotieplan voor 2017 telt drie onderdelen:

  • Inspiratiekaart, met bezienswaardigheden, routes, voorzieningen en (bedrijfs)faciliteiten onderweg.
  • Een app van IZI-travel (gratis voor recreanten), waarop in eerste instantie minimaal een wandelroute, een fietsroute en een vaarroute staan beschreven.
  • Een beeldbank met professionele foto’s uit het gebied, waarvan ondernemers, overheid en andere organisaties gratis gebruik kunnen maken. Eenheid en kwaliteit van foto-materiaal versterkt de uitstraling.

De bijeenkomsten van de ondernemers vinden steeds bij een ander recreatiebedrijf plaats. De eerste keer was dit ‘De Vertakking’ in Ryptsjerk, de tweede keer was de groep te gast bij kaasboerderij/camping Johanna Hoeve, ook in Ryptsjerk. De volgende keer is camping De Zilveren Maan in De Westereen aan de beurt. Zo maken de ondernemers met elkaar kennis en leren ze andere bedrijven langs de route beter kennen.

bij-johannahoeve

boven: Werkgroep aan de slag in de recreatieruimte van de camping Johanna Hoeve

onder: Johnny van Eijden geeft een rondleiding door de kaasmakerij

bij-johannahoeve-2

Geen categorie

Nieuwe toekomst voor “De Omleiding”

Jan Bruinsma en Annemarije Morssink verbouwen “De Omleiding” aan het Bûtefjild in Feanwâlden tot een uitnodigende recreatieboerderij. Zodra de benedenverdieping klaar is en de terrassen voltooid, kunnen ze in 2017 hun eerste gasten ontvangen. Jan en Annemarije richten De Omleiding in eerste aanzet in als locatie familie-evenementen, trainingen, teambuilding, outdoor-evenementen, vergaderingen en bijeenkomsten. Annemarije, eigenaar van ‘Olijf & Zo’, heeft haar catering-activiteiten al verplaatst van Earnewâld naar “De Omleiding”.

jan-en-annemarije

Aan de buitenkant van de bekende locatie zijn de eerste resultaten van de verbouwing zichtbaar: De rieten kap is gerenoveerd en deels vervangen. Er ligt een verhard parkeerterrein. In de achtergevel is een nieuwe ingangspartij gemaakt. Dit zorgt straks voor een attractieve uitstraling richting vaargasten op de nieuwe Bûtenfjildroute (mei 2017).

omleiding

Geen categorie

Brûsplak krijgt vorm

Maandag 6 november is op het Brûsplak ten noorden van Feanwâlden de studie- en verblijfsunit van het project Better Wetter geplaatst. In deze unit aan de waterkant van Oer de Wiel, op het terrein van de boerderij van Romke Kinderman, gaan studenten aan de slag met het ontwikkelen van kansrijke nieuwe producten uit water of ondergelopen gebieden. De officiële opening is vrijdag 11 november 2016. In de periode daarna worden momenten ingepland waarop inwoners en ondernemers uit de regio kunnen kennismaken met de nieuwe ontmoetings- en studieplek.

brusplak-1

brusplak-2