Nieuws

Regio enthousiast over mogelijkheden ruitersport

Tien studenten Diermanagement van Van Hall Larenstein hebben vrijdag 29 januari de resultaten van hun onderzoek gepresenteerd. Ze hebben in opdracht van Stichting Wetterwâlden Bûtenfjild een inventarisatie gemaakt van het Bûtenfjild als paardenregio vanuit de vraag: wat is er nu, welke potentie is er en welke knelpunten liggen er. Het rapport is na de presentatie overhandigd aan opdrachtgever Oege Hiddema.

opdracht paardensportOnderzoek
Opvallende uitkomst van het onderzoek is, dat alle respondenten en geïnterviewden het een goed idee vinden om meer mogelijkheden te creëren in het Bûtenfjild voor de paardensport. En dat het gebied veel potentie heeft. Een aantal knelpunten die werden genoemd zijn: er moeten meer zandpaden komen, er moeten meer parkeerplaatsen komen waar je ook met een paardentrailer kunt parkeren, en een aantal bruggen zijn niet geschikt voor paarden.

Oege Hiddema was enthousiast over de uitkomsten van het onderzoek: “Met dit materiaal kunnen we echt aan de slag! We kunnen nu laten zien waar de knelpunten liggen en hoe we eraan kunnen werken.” Alle geïnterviewde bedrijven hebben toegezegd mee te willen denken over een invulling van het Bûtenfjild als paardenregio.

Een groot deel van het onderzoek van de studenten is gebaseerd op enquêtes en interviews. Zeventig bedrijven en particulieren die in en om het Bûtenfjild wonen hebben een digitale enquête ingevuld via Facebook. Daarnaast hebben de studenten vijf paarden-bedrijven geïnterviewd die in of om het Bûtenfjild werken. Het rapport van het onderzoek zal binnenkort geplaatst worden op deze website.

Stichting Wetterwâlden Bûtenfjild wil het paard een duidelijker plek geven in de recreatieve ontwikkeling van het gebied Bûtenfjild. Zowel voor paardenbezitters als voor recreanten.