Geen categorie

Laatste nieuwsbrief Wetterwâlden

“De afgelopen jaren werkten gemeenten Dantumadiel en Tytsjerksteradiel hard aan het Bûtefjild. Met als doel om het gebied nóg aantrekkelijker te maken voor waterrecreanten, fietsers en wandelaars. En dat is gelukt. In een prettige samenwerking met de provincie Fryslân, It Fryske Gea, recreatieschap Marrekrite, Stichting Wetterwâlden en Staatsbosbeheer bereikten we veel mooie dingen.

In deze laatste nieuwsbrief lees je meer over de beleefmiddag in oktober en over hoe de skûltsjes feestelijk werden geopend in december. Daarmee zit dit samenwerkingsproject er op. We willen iedereen die bijgedragen heeft aan dit project hartelijk bedanken.
Dit betekent niet dat het gebied nu stil staat: integendeel! Het Bûtefjild ligt klaar voor verdere toeristische ontwikkeling.”

Lees hier de laatste nieuwsbrief van het samenwerkingsproject Wetterwâlden. Niet te verwarren met onze Stichting Wetterwâlden Bûtenfjild.

Nieuws

Gytsjerk nu ook vertegenwoordigd in dorpenoverleg

Ook de Dorpsbelangvereniging van Gytsjerk is sinds kort vertegenwoordigd in het Wetterwâlden Dorpenoverleg. Een welkome en logische uitbreiding van de onderlinge contacten in de dorpen die aan het Bûtenfjild zijn gelegen. Stichting Wetterwâlden organiseert minimaal 2 dorpenbijeenkomsten per jaar. De diverse ontwikkelingen in de dorpen en nieuwe “tûk ferbine” ideeën staan daarbij centraal.

Nieuws

€ 35.000 voor Lân fan Harm en Okje

In het projectplan ‘Toeristische ontwikkeling en ontsluiting Wetterwâlden –
Bûtenfjild’ staan de kosten beschreven die nodig zijn om de Bûtenfjildroute verder aan te kleden en door te ontwikkelen. Het gaat onder andere om: automatiseren van de sluis bij De Westereen, bewegwijzering, passantenstructuur (ook met fiets- en voetpaden), brugduiker Munein (gerealiseerd), wateraansluiting Hurdegaryp, aanlegplaatsen, vaar-ontsluiting van Oer de Wiel en onderzoeken van verbinding met het Eeltsjemar.

Voor één onderdeel, het plan Tuskenbrêgen bij Oer de Wiel, is op 3 december co-financiering toegezegd van € 35.000 door Provinsje Fryslân op een investering van
€ 89.000,-.

Deze toekenning is het resultaat van een pitch, een soort presentatiewedstrijd tussen meerdere projecten. Wetterwâlden heeft deze pitch in september gevoerd onder de naam “It Lân fan Harm & Okje”. Het omvat de bouw van het eerste skûltsje van Nynke Rixt Jukema, een looppassage onder de brug door, aanlegplekken en aansluiting op het wandelnetwerk naar Feanwâlden.